SpareBank 1 SR-Bank og Benedicte Schilbred Fasmer

Gå til hovedinnhold
Publisert:

SpareBank 1 SR-Bank og Benedicte Schilbred Fasmer

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert SpareBank 1 SR-Bank og konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv

Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer. Foto
Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer. Foto: Jan Inge Haga/SpareBank 1 SR-Bank

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Jeg vil beskrive SpareBank 1 SR-Bank som en enormt spennende arbeidsplass og en attraktiv bank å være kunde i. Jeg vil trekke frem «SR-kulturen», som er viktig for oss. En bank for driftige folk med driftige folk som brenner for at kundene våre lykkes.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Næringslivet i vårt område preges av mennesker og bedrifter med høy kompetanse. Vår oppgave er å bidra til utviklingen av bedriftene, med blant annet finansiering og god rådgivning, slik at næringslivet er klar for fremtiden. Det gjør vi best ved å ta initiativ, ved å være en god sparringpartner og ikke minst pådriver i omstillingen til et mer bærekraftig samfunn.

Dersom du var finansminister for en dag, hva er det første du ville ha gjort noe med?

Jeg tenker at gode rammebetingelser for et fremtidsrettet næringsliv er viktig. Med det mener jeg rammebetingelser som kan skape gode arbeidsplasser for fremtiden, og som gjør det attraktivt å bidra til jobb- og verdiskaping og det grønne skiftet. Det betyr også riktige og like rammebetingelser for norske og utenlandske banker.

Hva mener du er den viktigste forklaringen på sparebanksektorens sterke posisjon i det norske markedet?

Jeg mener samarbeidet mellom banker, folk og bedrifter som tenker langsiktig rundt vekst og utvikling, er en viktig forklaring. Sammen med kundene våre får vi til positive forandringer i lokalsamfunnene, og gjennom Sparebankstiftelsene støtter vi opp om de utallige fantastiske initiativene fra de engasjerte ildsjelene rundt oss. Det gir gode og bærekraftige oppvekstmiljøer, og gjør sparebankene relevante og viktige for det norske markedet.