Møt vårt medlem: SpareBank 1 Ringerike Hadeland og Steinar Haugli

Gå til hovedinnhold
Publisert:

SpareBank 1 Ringerike Hadeland og Steinar Haugli

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert SpareBank 1 Ringerike Hadeland og adm. banksjef Steinar Haugli til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Adm. banksjef Steinar Haugli. Foto
Adm. banksjef Steinar Haugli

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

SpareBank 1 Ringerike Hadeland er et bankkonsern som består av bank, eiendomsmegler og Økonomihus.  Forvaltningskapital på 39,2 mrd. kroner med 230 ansatte. Vi er børsnotert egenkapitalbeviseier bank med lønnsom drift, markedsleder og er solide i et marked i vekst.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Næringslivet betyr mye for banken. Vi er markedsleder og rundt 35% av utlånene er til næringslivet. Bredt sammensatt næringsliv med god lønnsomhet og omstillingsevne og – vilje. Foruten å tilføre kapital er vi er samtalepartner både gjennom banken og Økonomihuset.

Dersom du var finansminister for en dag, hva er det første du ville ha gjort noe med?

Sikre likere konkurransevilkår mellom IRB-banker og Standardmetode banker ved å reversere beslutningen om å øke systemrisikobufferen for standardbanker ved utgangen av året.

Hva mener du er den viktigste forklaringen på sparebanksektorens sterke posisjon i det norske markedet?

Sparebankidentiteten og nærheten både til kunder og lokalmarkeder.  Jeg tror på relasjoner – det skaper tillit og lojalitet. Så er det viktig at vi følger med på samfunnstrender slikt som digitalisering, endringer i kundebehov og det grønne skifte. Det er avgjørende for fremtiden at vi har tilstrekkelig kompetanse.