Møt vårt medlem: SpareBank 1 Helgeland

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: SpareBank 1 Helgeland

Vår bank er som folket på Helgeland; modig, handlingskraftig og mulighetsorientert, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard. Banken er med på å skape muligheter for et eksportrettet lokalt næringsliv innen industri, fiskeoppdrett og turisme.

Administrerende direktør Hanne Nordgaard. Foto.
Administrerende direktør Hanne Nordgaard

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

SpareBank1 Helgeland er som folket på Helgeland; modig, handlingskraftig og mulighetsorientert. Banken har tatt et stort strategisk steg i å gå fra å være alliansefri til å være en del av SpareBank 1 alliansen. Prosessen har krevd både mot, handlekraft og mulighetsorientering!

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Næringslivet på Helgeland er ekstremt eksportrettet med kraftkrevende industri, fiskeoppdrett og turisme. Vi er med på å finansiere oppdrett i lukkede merder, vi legger til rette for etablering av batterifabrikk og vi er med på å utvikle bærekraftig turisme på Helgeland.

Hvilke lokale/regionale resultater ser du ellers av sparebankens sterke tilstedeværelse i området du er en del av?

SpareBank 1 Helgelands visjon er å være en drivkraft for vekst. Vekst i trivsel, i samarbeid, i befolkning, i bolyst, i økonomisk vekst og vekst i stolthet. SpareBank 1 Helgeland er Lokalbanken og vår sterke tilstedeværelse på Helgeland har gitt vekst i 160 år og skal gi vekst også de neste 160 årene.

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder sparebankkulturen?

Sparebankene er med på å bygge samfunn.