Møt vårt medlem: SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Sparebank1 Hallingdal Valdres og administrerende banksjef Knut Oscar Fleten til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Administrerende banksjef Knut Oscar Fleten. Foto.
Administrerende banksjef Knut Oscar Fleten

SpareBank 1 Hallingdal Valdres:

  • Et solid og kraftfullt finanskonsern som evner å realisere verdier og drømmer for person- og næringslivskunder.
  • Ledende innenfor utvikling av grønne produkter som skal hjelpe kundene til å ta gode og riktige grønne valg.
  • Et innovativt arbeidsmiljø med evne til industriell utvikling slik at vi møter fremtidens trender og behov hos eksisterende og nye kunder.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?
Næringslivet er familieeide små mellomstore bedrifter i en region preget av flere store vinterdestinasjoner og mange ti-år med betydelig utbygging av fritidsboliger. Eiendomsutviklingen utfordrer Sparebank 1 Hallingdal Valdres på kompleksitet og engasjementsstørrelse, men samtidig opplever vi å være preferert samarbeidspartner på grunn av verdikjeden eiendomsmegler, finansiering og regnskapshus. SMB-markedet etterspør et komplett finanskonsern hvor de får en helhetlig rådgivning / leveranse.

Hvilke lokale/regionale resultater ser du ellers av sparebankens sterke tilstedeværelse i området du er en del av?
SpareBank 1 Hallingdal Valdres er en viktig aktør for at næringslivet kan gjennomføre sine planer og dermed skape vekst og nye arbeidsplasser. I vårt distrikt er det helt avgjørende for næringslivet å ha et finanskonsern med tilstedeværelse, kunnskap, løfteevne og vilje til å bidra til utvikling. Vekst og utvikling skaper gode og attraktive lokalsamfunn og hvor vi har muligheten til å synliggjøre verdiskapningen i finanskonsernet gjennom arbeidet til sparebankstiftelsene. Eks gjennomførte næringsstiftelsen – Kimen til Vekst  (med støtte fra banken og sparebankstiftelsene) – kompetansetiltak rettet mot bedrifter som var rammet av nedstengning for å veilede på markedsføring og salg gjennom digitale kanaser. Nærmere 150 bedrifter deltok.

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder sparebankkulturen?
Vi bryr oss om våre målgrupper og i alt vi gjør har vi fokus på at regionen, bedrifter og personer lykkes i å realisere sine mål .