Møt vårt medlem: Skue Sparebank og Hans Kristian Glesne

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Skue Sparebank og Hans Kristian Glesne

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Skue Sparebank og adm. banksjef Hans Kristian Glesne til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv

Adm. banksjef Hans Kristian Glesne. Foto
Adm. banksjef Hans Kristian Glesne

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Våre 90 ansatte jobber hardt for at vi skal være den ledende lokalbanken i Buskerud. Vi har 11 kontorer fra Drammen til Geilo, og leverer personlig rådgivning der folk bor. I Skue Sparebank ønsker vi at kundene skal kjenne at vi bryr oss om folk, enten man driver en bedrift eller er personkunde.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Næringslivet i vårt langstrakte område spenner fra innovativ eiendomsutvikling i bynære strøk, via landbruk og detaljhandel, til store utviklingsprosjekter i fritidsboligmarkedet på fjellet. Vi er en bank som bidrar til å løfte lokale virksomheter i deres ønske om å bli viktige samfunnsaktører i sine geografiske områder. Vi ønsker at våre bidrag som finansieringspartner er med på å fremme omstillingen som skjer i samfunnet rundt oss.

Dersom du var finansminister for en dag, hva er det første du ville ha gjort noe med?

Jeg ville sørget for at bankene i Norge fikk like konkurransevilkår i forhold til kapitalkravene som stilles for ulike utlånsengasjement. Det ville vært et svært viktig bidrag til ytterligere bærekraftig vekst i landets byer og bygder hvor lokalbankene er suverent viktigste kilde til finansiering.

Hva mener du er den viktigste forklaringen på sparebanksektorens sterke posisjon i det norske markedet?

Sparebankene i Norge har svært lang tradisjon i å skape vekst i lokalmiljøene gjennom finansiering av næringsliv og privathushold. Det er de lokale sparebankene som kjenner svakhetene, men også potensialene som er til stede i byer og bygder. Det har vært, og er fortsatt, avgjørende for økonomisk vekst og anstendig arbeid – som for øvrig også er ett av FNs bærekraftmål. Sparebankene har i tillegg, gjennom alle tider, betydd mye for utvikling av lokalmiljøenes kvaliteter gjennom sine gavetildelingsordninger.