Møt vårt medlem: Sandnes Sparebank, Den Gule Banken og Trine Stangeland

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Sandnes Sparebank, Den Gule Banken og Trine Stangeland

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Sandnes Sparebank, Den Gule Banken og administrernde direktør Trine Stangeland til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Administrerende direktør Trine Stangeland. Foto.
Administrerende direktør Trine Stangeland. Foto: Anne Lise Norheim

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Sandnes Sparebank, Den Gule Banken, er en fremoverlent bank for regionen Sandnes, Stavanger og omegn. Den Gule Banken har høye ambisjoner om gode kundeopplevelser og legger dette til grunn for fremtidig verdiskapning og lønnsom vekst. Den Gule Banken er stolt medlem av Eika alliansen, og setter digital utvikling og utvikling av kompetanse høyt på agendaen.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Næringslivet i Rogaland er preget av god aktivitet, både innenfor oljerelatert virksomhet og andre type næringer. Det er gledelig at nye selskaper stadig etableres og vi er stolte over at regionen tar sin rolle både innen fornybar og andre bransjer. Regionen preges av sterk kompetanse, endringsvilje og innovasjonskraft, det er tilgang til kapital for de riktige prosjektene. Relativt nye selskaper i sterk vekst er eksempelvis Nordic Unmanned, Beyonder og Zaptec, som driver henholdsvis med drone-, batteri- og ladeteknologi.

Hva er avgjørende for å utvikle og beholde en sterk sparebanknæring i Norge?

Forutsigbare, relevante og rettferdige rammebetingelser. God lønnsomhet og høy tillit. Riktig og relevant kompetanse, lokal tilstedeværelse og strategiske samarbeid på tvers av bransjen.

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder sparebankkulturen?

Bidrag til lokal verdiskapning i form av å hjelpe folk og bedrifter til å realisere sine drømmer og prosjekter. Via bankens gavefond å styrke lokal begeistring, glede, stolthet og kompetanse innenfor både idrett, kultur, det offentlige og for næringslivet.