Møt vårt medlem: Rindal Sparebank og Magne Bjørnstad

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Rindal Sparebank og Magne Bjørnstad

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Rindal Sparebank og banksjef Magne Bjørnstad til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Banksjef Magne Bjørnstad. Foto.
Banksjef Magne Bjørnstad

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Rindal Sparebank er en liten sparebank på Nordmøre – og nå i Trøndelag, med snart 150 års bankhistorie.  Vi er stolte av at vi er en av Eika-bankene som over mange år har scoret helt i toppen på kundetilfredhetsundersøkelsene.  Bankens 14 ansatte hver dag gjør en veldig god jobb for å gi våre kunder god rådgiving og den beste kundeservice.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Rindal har tradisjonelt vært en stor landbrukskommune, men har også et variert næringsliv med småindustri og tjenesteytende næringer. Banken etablerte en egen stiftelse for ca. 20 år siden, Lokal Løft, som kan gå inn som deleier i nye og etablerte bedrifter og bidra med tiltak for næringsutvikling. Vi har et sterkt ønske om å bidra finansielt til å få i gang lokale bærekraftige tiltak som skaper vekst og utvikling i vårt lokalsamfunn.

Hva er avgjørende for å utvikle og beholde en sterk sparebanknæring i Norge?

Vi har tro på lokal tilstedeværelse og tette relasjoner til kundene, samtidig som vi må ta del den digitale utviklingen som skjer i næringen. Godt samarbeid i alliansene og gjerne på tvers av alliansene vil være nødvendig for å utvikle sparebankene videre.

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder sparebankkulturen?

Sparebankenes bidrag til store og små prosjekt, i form av gaver, sponsoraktiviteter og næringsutvikling som sørger for gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom, og utvikling gode lokalsamfunn hvor folk ønsker å arbeide og bosette seg.