Møt vårt medlem: Østre Agder Sparebank og Nina Holte

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Østre Agder Sparebank og Nina Holte

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Østre Agder Sparebank og adm. banksjef Nina Holte til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Adm. banksjef Nina Holte. Foto
Adm. banksjef Nina Holte

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Østre Agder Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank som er til stede med kontorer i kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand. 

Banken har en forretningskapital på NOK 4,2 milliarder, og har 26 engasjerte medarbeidere som hver dag står på for å skape best mulig kundeopplevelser, yte personlig rådgivning og bistå kundene i å ta gode økonomiske valg.

Østre Agder Sparebank er en aktiv bidragsyter i lokalsamfunnet gjennom gaver og støtte til kultur, idrett og frivillighet og bidrar til å få i gang aktivitet som skaper positiv utvikling for nærmiljøet og menneskene som bor her.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Regionen har et variert næringsliv bestående av små- og mellomstore bedrifter innenfor mekanisk industri, treindustri, reiseliv, bygg- og anlegg og tjenesteytende næringer.

Banken er til stede med rådgivere som ønsker å være gode sparringspartnere for næringskundene og som følger kundene gjennom ulike faser av bedriftens utvikling. Banken søker å ta en pådriverrolle for bærekraftig vekst og utvikling, og sørger for stabil kapitaltilgang til næringsliv i lokalsamfunnet, og er således med og finansierer arbeidsplasser i distriktene.

Hva er avgjørende for å utvikle og beholde en sterk sparebanknæring i Norge?

Det er viktig med forutsigbare rammebetingelser, like konkurransevilkår innen banknæringen, lokal tilstedeværelse og tette relasjoner til kundene. Sparebankene må fremdeles være til stede for privat – og bedriftskunder med finansiering og støtte i gode og dårlige tider, også når usikkerheten er som størst, som under koronapandemien.

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder sparebankkulturen?

Sparebankenes lange og solide tradisjoner med å gi deler av sitt overskudd til bankenes nærmiljø gjennom gaver og sponsorstøtte til idrett, kultur og frivillige lag og foreninger, noe som har avgjørende betydning for utviklingen av gode bomiljøer og attraktive lokalsamfunn i hele landet.