Møt vårt medlem: Orkla Sparebank og Dag Olav Løseth

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Orkla Sparebank og Dag Olav Løseth

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Orkla Sparebank og adm. banksjef Dag Olav Løseth til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Foto. Adm. banksjef Dag Olav Løseth
Adm. banksjef Dag Olav Løseth

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Orkla Sparebank er en solid og fremoverlent bank med hovedkontor i Orkland Kommune.
Samfunnsansvar var en av bærebjelkene ved etableringen av Orkla Sparebank for 180 år siden, og har vært det i bankens drift i alle år siden. Gjennom forutsigbarhet og kompetent rådgivning både fysisk og digitalt, er banken til stede for kunder og lokalsamfunn både i gode og mer krevende tider.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Næringslivet i regionen er variert og preget av industri, eiendomsutvikling, tjenesteyting, handel og landbruk, hvor det har vært en god utvikling og flere nyetableringer. Næringslivet utviser stor vilje til samarbeid om det grønne skiftet. Blant annet har næringslivet etablert Thamsklyngen som har som formål å fremme sirkulærøkonomi, hvor også Orkla Sparebank er et aktivt medlem. Som lokal sparebank har banken inngående kunnskap og relasjon til det lokale næringslivet, og er en naturlig samarbeidspartner til omstilling og utvikling.

Hva er avgjørende for å utvikle og beholde en sterk sparebanknæring i Norge?

At politikere og myndigheter forstår den betydning sparebankenes verdiforslag har for en bærekraftig utvikling av samfunnet, og gir rammebetingelser som bygger opp under dette. Det er også avgjørende at Sparebanknæringen kommuniserer og drar nytte av de mulighetene som ligger i sparebankmodellen, og samarbeider i og på tvers av banker og allianser hvor dette er formålstjenlig.

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder sparebankkulturen?

Sparebankenes lange tradisjon for å ta samfunnsansvar og bidra til utvikling av lokalsamfunn, både gjennom bankvirksomheten og gaveinstituttet.