Møt vårt medlem: Oppdalsbanken og Gro Furunes Skårsmoen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Oppdalsbanken og Gro Furunes Skårsmoen

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Oppdalsbanken og banksjef Gro Furunes Skårsmoen til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv

Banksjef Gro Furunes Skårsmoen

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Oppdalsbanken ble etablert i 1856 og er en lokal og selvstendig sparebank med slagordet «Oss bry oss!». Vi har hovedkontor i Oppdal og et rådgivningskontor i Trondheim med tilsammen 25 dyktige og engasjerte medarbeidere som hver dag står på for å gi våre kunder god rådgivning og gode kundeopplevelser. Banken er medlem av Eika alliansen - noe som bidrar til at vi har gode konkurransedyktige produkter og digitale løsninger.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Næringslivet i Oppdal er hovedsakelig landbruk, turisme, handel, bygg og anlegg, men også litt industri – blant annet skifer. Oppdal har et variert næringsliv mange små og mellomstore bedrifter. Turismen er en svært viktig faktor for at bygg og anlegg og handelsnæringen har hatt sterk vekst de senere årene. Oppdalsbanken har et bredt nedslagsfelt innenfor alle næringsområder, og er slik bevisst på sin rolle som ansvarsfull lokalbank og arrangerer hvert år en næringskonferanse og en fjellandbrukskonferanse.

Hva er avgjørende for å utvikle og beholde en sterk sparebanknæring i Norge?

Vi må fortsatt ha god kompetanse og være relevante for våre kunder. I tillegg må vi ha forutsigbare, gode og rettferdige rammebetingelsene som gjør det mulig å drive både små og store banker.

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder sparebankkulturen?

Det som gjør meg mest stolt er sparebankenes rolle når det gjelder utviklingen i lokalsamfunnet, både gjennom gaveinstituttet og utlån til små og mellomstore bedrifter i lokalsamfunnet.