Møt vårt medlem: Sparebanken Narvik

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Sparebanken Narvik

Denne banken kjenner lokalmiljøet og de fleste av sine kunder. Lokalt engasjement er viktig i Narvikregionen, sier administrerende direktør Elling Berntsen. Banken har tradisjoner tilbake til 1901 og er opptatt av å bidra til bærekraftige lokalsamfunn.

Administrerende direktør Elling Berntsen. Foto.
Administrerende direktør Elling Berntsen

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?
Sparebanken Narvik er lokalisert i Narvik og Midt-Troms. Banken har tradisjoner tilbake til 1901, og har hele tiden bidratt aktivt med å gjøre våre lokalsamfunn bærekraftig. Dette har skjedd gjennom lokal verdiskaping i nært og godt samspill med våre bedriftskunder, privat personer og lag og foreninger.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?
Næringslivet i Narvik og omegn kjennetegnes gjennom mange små aktører som driver med tjenesteytende virksomhet. I Midt-Troms er Forsvaret og sjømatnæringen viktige aktører.

Reiseliv er også blitt en viktig del av næringsstrukturen, og her jobber vi sammen med disse for å sikre at de fyller sin rolle gjennom aktiv produktutvikling og omstilling. Banken er også med i lokale næringsforeninger med fokus på utvikling og omstilling for alle næringsaktører i den lokale verdikjeden.

Hvilke lokale/regionale resultater ser du ellers av sparebankens sterke tilstedeværelse i området du er en del av?
Sparebanken Narvik har de siste årene samlet i bidratt med 340 millioner kroner til næringsutvikling via Forte Narvik. Vi har klart å få satt fokus på lokal verdiskaping ved å bruke ordet BLP (brutto lokal produkt), samtidig som det har gitt ringvirkninger i å fornye deler av bygningsmassen og tjenestetilbudene lokalt. Banken har gjennom dette bl.a. bidratt til at vi har fått et nytt samfunnsbygg sentral i Narvik med bibliotek, tingrett, museum, bank med fl. Banken har også bidratt til at det er etablert en helt ny bydel i Narvik, som har gitt positiv økonomisk ringvirkning for lokale bedrifter og antall ansatte i disse.

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder sparebankkulturen?
Det samfunnsoppdraget vi tar del i hver dag som aktiv økonomisk bidragsyter.