Møt vårt medlem: Marker Sparebank

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Marker Sparebank

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Marker Sparebank og administrerende banksjef Rune Iversen til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Administrerende banksjef Rune Iversen. Foto.
Administrerende banksjef Rune Iversen

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Marker Sparebank er en svært solid sparebank med 170 års historikk. Banken har en forretningskapital på ca. 6,1 milliarder, 4 lokasjoner, 30 ansatte og har levert solide resultater over lang tid. Banken har vært veldig raus med bidrag lokalt og dette har vært med på å bygge gode, trygge og bærekraftige lokalsamfunn hvor det er attraktivt å bo og arbeide i.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Næringslivet kjennetegnes som et stabilt næringsliv hvor landbruk utpeker seg som en sentral del. I tillegg består næringslivet av små/mindre foretak i ulike bransjer. Vi bidrar bl.a. med rådgivning, finansiering og kompetanseoverføring rundt ulike aktuelle temaer for å sikre nødvendig vekst, utvikling og omstilling.

Hvilke lokale/regionale resultater ser du ellers av sparebankens sterke tilstedeværelse i området du er en del av?

Gjennom bidrag fra vårt gaveinstitutt over tid, ser vi klare resultater av at lokalsamfunnet kan tilby et mangfold av aktivitetstilbud – noe som har vært med på å sikre og utvikle gode bokommuner og et godt sosialt samhold lokalt. Lokal tilstedeværelse med lokal kapital og lokale risikovurderinger har også vist større muligheter for utvikling av lokalt næringsliv – spesielt de mindre foretakene.

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder sparebankkulturen?

Jeg er veldig stolt av å representere en sparebank som kan bidra med personlig økonomisk rådgivning lokalt til personkunder og lokalt næringsliv for å utvikle og sikre bærekraftige lokalsamfunn, samt å kunne gi deler av årsoverskuddet tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver og sponsormidler til lokale lag og foreninger.