Møt vårt medlem: Kvinesdal Sparebank og Tone Egeland Syvertsen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Kvinesdal Sparebank og Tone Egeland Syvertsen

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Kvinesdal Sparebank og banksjef Tone Egeland Syvertsen til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Banksjef Tone Egeland Syvertsen. Foto.
Banksjef Tone Egeland Syvertsen

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Kvinesdal Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank lokalisert i vestre del av Agder med 23 ansatte fordelt på 4 kontorer, - Sirdal, Kvinesdal, Lyngdal og Kristiansand. Vi har høye ambisjoner om gode kundeopplevelser, lønnsom vekst og er stolt medlem av Eika alliansen. Med våre verdier nær, trygg og engasjert jobber kompetente og engasjerte medarbeidere hver dag for å oppfylle bankens visjon «Dine drømmer- vår utfordring»!

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Næringslivet i de kommuner vi er lokalisert i spenner fra SMB bedrifter til større industri der banken tilbyr tjenester innen næringer som eiendomsutvikling, tjenesteytende næringer, landbruk og hytter i fjellheimen. En stor andel av bankens utlån er knyttet til eiendomsfinansieringer, både bolig og næringseiendom. Banken er til stede med rådgivere som ønsker å være gode sparringspartnere for næringskundene, vi gir kapitaltilgang til næringslivet, og bidrar til flere lokale arbeidsplasser.

Dersom du var finansminister for en dag, hva er det første du ville ha gjort noe med?

Hvis jeg var finansminister for en dag ville jeg konsentrert meg om to saker. Finansskatten burde bli avviklet eller få en annen innretning. Samt skulle bankene fått like konkurransevilkår i forhold til kapitalkravene på utlån. Lokalbankene er den viktigste kilde til finansiering av prosjekter i distriktene.

Hva mener du er den viktigste forklaringen på sparebanksektorens sterke posisjon i det norske markedet?

Sparebankene er lokalsamfunnenes egen bank som har bygd lokalsamfunnet gjennom finansiering av privatkunder og næringsliv. Bidratt til lokal verdiskaping gjennom lokal-befolkning og bedrifter til å realisere drømmer. Viktige bidragsytere i å bygge distriktene som gode steder å bo og leve via blant annet midler fra gavefond og sponsorater.