Møt vårt medlem: Haugesund Sparebank

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Haugesund Sparebank

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Haugesund Sparebank og administrerende banksjef Bente Haraldson Syre til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Administrerende banksjef Bente Haraldson Syre. Foto.
Administrerende banksjef Bente Haraldson Syre

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Haugesund Sparebank er en kundeorientert, attraktiv og selvstendig sparebank med lokal forankring på Haugalandet, med 70 ansatte og 7 kontor fordelt på 5 kommuner. Vår visjon om at «Vi skal bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve» skal oppnås gjennom våre viktige verdier «lokal, nær og personlig». Med dette som fokus har vi utviklet en kultur som skaper gode og langvarige kunderelasjoner, gode og attraktive arbeidsplasser, engasjerte medarbeidere, godt lagspill og med tro på servicekvalitet som grunnlag for fornøyde og lojale kunder.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Haugalandet har et differensiert næringsliv og mange bein å stå på, bl.a. innenfor maritim næring med flere store rederier, bedrifter innen marin næring med fiskeoppdrett, fôrflåter og merder, bedrifter innen energi- og prosessindustri, fagmiljø innen elektronikk, olje og gass, datateknologi, samt landbruk, eiendomsdrift, bygg/anlegg og en stor handelsnæring. Haugesund Sparebank har stort fokus på rådgivning og finansiering innenfor bedriftsmarkedet på Haugalandet, og med en andel på 39 % av vår utlånsportefølje til bedriftsmarkedet er vi en sentral bidragsyter til vekst og verdiskapning for næringslivet. Rask responstid, tilgjengelighet og lokal forretningsforståelse gir banken mulighet til å bidra til å utvikle næringslivet lokalt.

Hvilke lokale/regionale resultater ser du ellers av sparebankens sterke tilstedeværelse i området du er en del av?

Som en selvstendig lokal sparebank utgjør vi en forskjell lokalt ved å ha stort fokus på̊ vårt samfunnsansvar. Verdiene vi skaper, forvalter vi på̊ Haugalandet gjennom at overskuddet banken har går tilbake til regionen vår gjennom små̊ og store bidrag innenfor næringsliv, kultur, idrett mm. For å bidra til resultater lokalt har vi en strategi om å nå ut til bredden, gjennom f.eks. å ha sponsoravtaler med 150 lag og foreninger her lokalt, samt at vi deler ut gaver i bred skala.

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder sparebankkulturen?

At vi faktisk bidrar til samfunnsutvikling lokalt, og at vi er lokal, nær og personlig!