Møt vårt medlem: Evje og Hornnes Sparebank og Knut Kjetil Møen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Evje og Hornnes Sparebank og Knut Kjetil Møen

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Evje og Hornnes Sparebank og adm. banksjef Knut Kjetil Møen til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv

Adm. banksjef Knut Kjetil Møen. Foto
Adm. banksjef Knut Kjetil Møen. Foto TrondRisdal AS

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Evje og Hornnes Sparebank er en lokalbank som vektlegger nær og personlig rådgivning. Vi har som mål å være en god partner for å drøfte økonomiske valg både i dagliglivet og ved større hendelser. Som liten bank har vi fordelen av å være tett på våre kunder samtidig som vi kan tilby konkurransedyktige digitale tjenester og finansielle produkter gjennom Eika samarbeidet – det beste fra to verdener!

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Evje og Hornnes ligger midt på Agder som porten til Setesdal, og er et regions- og handelssenter med stor hyttetrafikk og turisme. Vi har et næringsliv som har vært flinke til å utnytte disse mulighetene slik at også vi som bor her nyter godt av rikelige tilbud innen handel, opplevelser, turmuligheter og servering. Dette gjør oss til et lite, men livskraftig samfunn i vekst og med tro på fremtiden.

Dersom du var finansminister for en dag, hva er det første du ville ha gjort noe med?

Hvis jeg var finansminister for en dag ville jeg sørge for at finansskatten ble avviklet eller fikk en annen innretning. Slik den er i dag medfører den uforholdsmessig stor belastning på små lokalbanker, som ofte er svært viktige aktører for å sikre bærekraftig utvikling og bosetting i distriktene. Det synes svært uhensiktsmessig å hemme naturlig og organisk vekst for så å måtte gå inn med offentlige tiltak og støtteordninger for å stimulere til næringsutvikling.  Det vil være svært vanskelig å erstatte svake eller fusjonerte/nedlagte lokalbanker med ulike næringsutviklingstiltak.

Hva mener du er den viktigste forklaringen på sparebanksektorens sterke posisjon i det norske markedet?

Vårt fremste fortrinn er tillit fra våre kunder, noe vi må jobbe med å opprettholde hver dag. Når kundene kjenner at de blir godt ivaretatt til konkurransedyktige betingelser, da bygger vi videre på denne tilliten som har årelang historie. Sparebankenes vilje og evne til å satse lokalt, samtidig som vi gir tilbake av overskuddet, styrker eierskapet til sparebankene. Dette er et konsept som også vil ha fremtiden for seg!