Møt vårt medlem: Etne Sparebank

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Etne Sparebank

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Etne Sparebank og banksjef Rune Ramsvik til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Banksjef Rune Ramsvik. Foto.
Banksjef Rune Ramsvik

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Etne Sparebank er den minste alliansefrie banken i landet. Dyktige ansatte tilbyr likevel et fullservice spekter av tjenester i kombinasjon med god rådgivning. Vi er en offensiv bank som på tross av størrelsen også tør å gå egne veier, for eksempel igjennom vårt eierskap i Heimdalfondene, som vi sammen med våre eiere har bygget opp til å bli en suksessfullt forvaltningsselskap.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Etne er en av de største jordbrukskommunene i tidligere Hordaland fylke. Landbruket er da også den største næringen i banken sin utlånsportefølje og en næring vi er opptatt av å tilby gode tjenester til. Landbruket har vært i en kontinuerlig omstilling i mange år og vi har vært «-med heile vegen», igjennom vår tilstedeværelse med rådgivning og kredittgivning.

Hvilke lokale/regionale resultater ser du ellers av sparebankens sterke tilstedeværelse i området du er en del av?

Lokalsamfunnet er svært opptatt av at Etne skal være en kommune det er godt å vokse opp og bo i. Det rike kulturlivet, som banken bidrar til, har mye å tilby. Stort kulturhus med idrettshall, årlig fotballcup med 2.000 deltagere, Etnemarknaden og lydstudio for å nevne noe. I tillegg har vi både hotell og stort kjøpesenter, med en svært aktiv handelsstand som vi har hjulpet godt på veien. I bankbygget har vi en næringshage hvor nye bedrifter og arbeidsplasser utvikles, noe vi er veldig stolte av.

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder sparebankkulturen?

At vi får bidra til utviklingen av vårt lokalsamfunn både via vår kredittgivning, men også igjennom sponsing og gaver til allmennyttige formål.