Møt vårt medlem: Eidsberg Sparebank og Glenn Haglund

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Eidsberg Sparebank og Glenn Haglund

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Eidsberg Sparebank og adm. banksjef Glenn Haglund til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv

Adm. banksjef Glenn Haglund. Foto

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Eidsberg Sparebank er en bank med stort fokus på kundene og med høy kundetilfredshet. En bank med åpen dør hvor du treffer bankrådgivere som vil hjelpe kundene med det meste innenfor økonomi.
Eidsberg Sparebank er en solid bank og godt rustet for fremtiden.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Næringslivet i «Østfold» er preget av små og mellom store bedrifter (SMB). Her treffer man på de fleste bransjer og ikke minst landbruket. Dette er bedrifter som virkelig tar ansvar for verdiskapning i Norge. Eidsberg Sparebank er en lokalbank for næringslivet som bistår med både god rådgivning og ikke minst risikokapital for både drift og videre vekst.

Dersom du var finansminister for en dag, hva er det første du ville ha gjort noe med?

Hvis jeg var Finansminister vill jeg sørget for rammebetingelser som motiverte privat risikokapital til å investere i nye bedrifter og nye arbeidsplasser.

Hva mener du er den viktigste forklaringen på sparebanksektorens sterke posisjon i det norske markedet?

Den viktigste er forklaringen på Sparebanksektoren sin sterke posisjon er kundefokus. Dette er sparebanker som vil treffe kunder, snakke med kunder og ikke minst være tilgjengelig for kundene lokalt. Sparebankene er tilstede for deg og dine.