Møt vårt medlem: Cultura Bank og Kristine Falkgård

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Cultura Bank og Kristine Falkgård

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Cultura Bank og banksjef Kristine Falkgård til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Banksjef Kristine Falkgård. Foto.
Banksjef Kristine Falkgård

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Cultura Bank ble grunnlagt for å fremme miljømessig og sosial bærekraft – og det har vi gjort i snart 25 år. Banken er unik i Norge, ved at vi publiserer hvilke virksomheter som har fått lån, så innskytere og eiere vet hva deres penger er med på å finansiere. Vi tror dette er fremtidens bankmodell, og gleder oss over plasseringen vi har fått, øverst på Etisk Bankguide.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Cultura Bank er en landsdekkende bank, og det er et verdifellesskap, ikke et geografisk område, som er fellesnevneren for våre kunder. Vi prioriterer utlån til bedrifter med gode miljømessige og sosiale kvaliteter, for eksempel innenfor jordbruket finansierer vi bare det økologiske segmentet. Vi gir også boliglån og var først ute i Norge med å premiere miljøvennlige boliger med lavere rente.

Hva er avgjørende for å utvikle og beholde en sterk sparebanknæring i Norge?

At rammevilkårene gjør det mulig fortsatt å drive bank i lite format. Stadig økende regulatoriske krav og rask digital utvikling gjør det nødvendig å utvikle organer for felles oppgaveløsning i sparebanknæringen.

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder sparebankkulturen?

At sparebankkulturen er bygget på et interessentfellesskap som inkluderer ikke bare eiere, men også innskyterne, de ansatte og samfunnet rundt dem.