Møt vårt medlem: Blaker Sparebank

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Blaker Sparebank

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Blaker Sparebank og banksjef Tor Erik Pallmyr til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Banksjef Tor Erik Pallmyr. Foto.
Banksjef Tor Erik Pallmyr

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Blaker Sparebank er en godt forankret lokalbank, som har bidratt til vekst og utvikling av lokalmiljøet i 100 år. Banken har staket ut en kurs i tiden fremover, som vil resultere i en meget moderne og ambisiøs bank for våre kunder.
Vi skal ha de beste rådgiverne som sørger for fantastiske kundeopplevelser, uansett hvilke kanaler våre kunder ønsker å treffe oss gjennom.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Næringslivet på Romerike har vokst godt de siste årene og nye bedrifter ser stadig dagens lys. Tettstedene utvikles i en voldsom fart, noe som igjen sørger for at lokalt næringsliv både kan trives og utvikles videre. Banken har et samfunnsoppdrag, der vi blant annet bidrar til denne utviklingen, gjennom god rådgivning til næringslivet når det gjelder deres drift, planer, vekst og videre ekspansjon.

Hvilke lokale/regionale resultater ser du ellers av sparebankens sterke tilstedeværelse i området du er en del av?

Vi ser idrett og kultur som blir viktigere og viktigere i lokalsamfunnet, både når det gjelder folk som bor her nå, og for potensielle innflyttere. Det å ha velfungerende tilbud lokalt er viktig for de aller fleste, og banken har en viktig rolle for å støtte oppunder det gode arbeidet som gjøres lokalt. Banken støtter veldig mange gode formål, og det er en stor glede for meg å se at våre bidrag fører til en god g bærekraftig utvikling av lokalområdet.

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder sparebankkulturen?

Det må være at sparebankene alltid har tatt sin samfunnsrolle, og virkelig gått i bresjen for at lokalsamfunnene rundt omkring kan vokse og utvikle seg!