Møt vårt medlem: Aurskog Sparebank

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Aurskog Sparebank

Administrerende banksjef Evy Ann Hagen. Foto.
Administrerende banksjef Evy Ann Hagen

Vi er lokalbank for hele Romeriket, en region med størst vekst i befolkning og arbeidsplassutvikling, sier administrerende direktør Evy Ann Hagen. Vi finansierer både bedrifter og boligdrømmer, plasserer sparepenger og hjelper til med forsikring.

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Aurskog Sparebank er lokalbanken for hele Romerike. Banken har solide røtter i lokalsamfunnet, finansierer boligdrømmer og lokalt næringsliv, plasserer sparepenger og sørger for at kundene er riktig forsikret. Jeg er veldig glad for å jobbe i Aurskog Sparebank – en solid bank med kompetente medarbeidere, og banken er godt kapitalisert for videre vekst.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Romerike har vært den regionen med størst vekst de siste årene, både i befolkning og arbeidsplassutvikling, og selv i 2020 har antallet virksomheter økt. Aurskog Sparebank finansierer bedrifter på hele Romerike hvor det er et bredt spekter av næringer, men det er spesielt mye bygg- og anleggsvirksomhet, drift og omsetning av fast eiendom, samt landbruk i vår portefølje.

Gjennom bevisstgjøring og å være en god sparringspartner for kundene kan vi bidra til virksomhetenes omstilling, og også å styre kapital i en mer bærekraftig retning, blant annet gjennom grønne produkter.

 

Hvilke lokale/regionale resultater ser du ellers av sparebankens sterke tilstedeværelse i området du er en del av?

Aurskog Sparebank er en kompetansebedrift og vi deler av vår kompetanse med lokalsamfunnet, blant annet ved at vi arrangerer temakvelder med både forbrukerøkonomiske temaer samt for næringsliv og investorer, og vi bidrar med opplæring i personlig økonomi på skoler.

Vi engasjerer oss sterkt i lokale næringsforeninger, har vært med på å opprette et lokalt næringssenter med gründerplasser, og et lokalt næringsfond for å motivere til nyetableringer og videreutvikling av lokalt næringsliv.

I tillegg bidrar banken med betydelige midler til allmennyttige formål i lokalsamfunnet som blant annet bidrar til inkludering og mindre utenforskap, folkehelse og kulturelle arrangementer – med gaver og sponsorrater bidrar vi til å gjøre lokalsamfunnene våre til bedre steder å vokse opp og leve.

 

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder sparebankkulturen?

Sparebankens lokale forankring og sterke tradisjon med å gi gave- og sponsormidler til allmennyttige formål som gjør lokalsamfunnene til gode steder å vokse opp, bo og leve.