Møt vårt medlem: Andebu Sparebank

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Andebu Sparebank

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Andebu Sparebank og banksjef Børre Grovan til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Banksjef Børre Grovan. Foto.
Banksjef Børre Grovan

Hvordan vil du beskrive banken du leder?

Andebu Sparebank er en bank med engasjerte, kompetente medarbeidere som brenner for lokalsamfunnet og kundene sine. Vi er en aktør som er fysisk til stede og leverer gode kundeopplevelser gjennom personlig rådgivning og en enkel hverdagsbank. Vi har korte beslutningslinjer og står lokalsamfunnet nært.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Vårt markedsområde har alt fra store virksomheter som Jotun og  Komplett, Torp flyplass, Stiftelsen Signo til større landbrukskunder, mange håndverksbedrifter, store handelssentrene i Sandefjord og Tønsberg, og et velutviklet næringsområde på Borgeskogen.  Vår rolle er å være gode sparringspartnere, konsulenter og personlige rådgivere for en kundegruppe som har liten tilgang på dette, nemlig små og mellomstore bedrifter og landbrukskunder. Vi har fokus på bærekraft og vil bidra til grønn omstilling i lokalt næringsliv.

Hvilke lokale/regionale resultater ser du ellers av sparebankens sterke tilstedeværelse i området du er en del av?

Gjennom bankens 158 år lange virke har banken vært med fra oppstarten av mange virksomheter og vår tilstedeværelse og lokalkunnskap har gitt virksomheter økt tilgang til kapital og hjulpet mange kunder gjennom krevende perioder. Vi tilfører lokalt kulturliv, idrett og frivillighet midler som sikrer aktivitet og utvikling. Bankens samfunnsengasjement driver vår kundetilfredshet positivt og er et synlig bevis på at vår virksomhet bidrar til økt boattraktivitet.

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder sparebankkulturen?

At banken spiller en viktig samfunnsrolle lokalt og vi er en virksomhet som har et sterkt lokalt eierskap og engasjement.