Bli kjent med oss

Gå til hovedinnhold

Bli kjent med oss

SpareBank 1 SR-Bank og Benedicte Schilbred Fasmer

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert SpareBank 1 SR-Bank og konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv

Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer. Foto
Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer. Foto: Jan Inge Haga/SpareBank 1 SR-Bank

Møt vårt medlem: Kvinesdal Sparebank og Tone Egeland Syvertsen

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Kvinesdal Sparebank og banksjef Tone Egeland Syvertsen  til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Banksjef Tone Egeland Syvertsen. Foto.
Banksjef Tone Egeland Syvertsen

Jernbanepersonalet Sparebank og Helge Dalen

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Jernbanepersonalets Sparebank og konsernsjef Helge Dalen til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Konsernsjef Helge Dalen. Foto
Konsernsjef Helge Dalen

SpareBank 1 Ringerike Hadeland og Steinar Haugli

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert SpareBank 1 Ringerike Hadeland og adm. banksjef Steinar Haugli til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Adm. banksjef Steinar Haugli. Foto
Adm. banksjef Steinar Haugli

Skue Sparebank og Hans Kristian Glesne

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Skue Sparebank og adm. banksjef Hans Kristian Glesne til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv

Adm. banksjef Hans Kristian Glesne. Foto
Adm. banksjef Hans Kristian Glesne

Møt vårt medlem: Eidsberg Sparebank og Glenn Haglund

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Eidsberg Sparebank og adm. banksjef Glenn Haglund til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv

Adm. banksjef Glenn Haglund. Foto

Møt vårt medlem: Evje og Hornnes Sparebank og Knut Kjetil Møen

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Evje og Hornnes Sparebank og adm. banksjef Knut Kjetil Møen til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv

Adm. banksjef Knut Kjetil Møen. Foto
Adm. banksjef Knut Kjetil Møen. Foto TrondRisdal AS

Møt vårt medlem: Oppdalsbanken og Gro Furunes Skårsmoen

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Oppdalsbanken og banksjef Gro Furunes Skårsmoen til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv

Banksjef Gro Furunes Skårsmoen