Spiller banken en rolle?

Arendalsuka: Hvilken rolle spiller sparebankene, og trenger vi fortsatt lokale og regionale banker med et sterkt samfunnsengasjement?

Spiller banken en rolle?

Tid
16. august 2017, 11:30 - 12:30
Sted
Sparebanken Sørs lokaler, Kirkebakken i Arendal
Påmelding

Ingen påmelding, alle er velkommen.

Det vil bli lunsj i hagen hos Sparebanken Sør i etterkant

I 200 år har sparebankene vært en viktig del av norsk samfunnsliv. Sparebankene har aldri vært større enn nå, og er mektigere enn noen sinne. Men samfunnets endringstakt er økende, og framtida er mer åpen og uviss enn noen gang tidligere.

Sparebankene er viktige nav i lokalsamfunnet, men kommer de til å kunne være det også i framtiden?

Hva krever det av myndighetene og hva må bankene gjøre?

Debattlunsjen arrangeres av Sparebankforeningen.

Deltakere
Heidi Nordby Lunde, medlem av Stortingets finanskomite (H)
Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, tidligere statsråd, styreleder i SpareBank1 Nord-Norge
Geir Bergskaug, adm.direktør i Sparebanken Sør
Anne-Grethe Sund, adm.direktør i Lillesand Sparebank
 
Debatten ledes av styremedlem i Innovasjon Norge, Arvid Andenæs

Programmet hos Arendalsuka