Finansnæringens dag

Finansnæringens dag 2016 arrangeres 15. mars. Hovedtema er kloke penger 2.0. Hvordan kan finansnæringen med sin kapital og kompetanse spille en nøkkelrolle i å bidra til økt verdiskaping og nødvendig omstilling i omstillingsåret 2016?

Finansnæringens dag

Tid
15. mars 2016, 09:00 - 15:00
Sted
Radisson Blu Plaza hotell, Oslo
Påmelding

Etter invitasjon

#klokepenger

Styrken i finansnæringen i Norge ligger i innovasjon, produktivitet, konkurransekraft og mangfold. I tillegg til å være en viktig næring i seg selv, spiller finansnæringen en avgjørende rolle som bidragsyter inn mot andre næringer, deres vekstkraft, tilgang på kreditt og sikring av risiko. Finansnæringens regionale og desentraliserte struktur i Norge, speiler i stor grad den samme strukturen som kjennetegner resten av næringslivet.

Det er ett år siden Finans Norge lanserte begrepet ”kloke penger” i forbindelse med Finansnæringens dag. Siden den gang har flere piler pekt feil vei. Vi har lenge vært klart mer optimistiske enn EU-borgerne på landets vegne, men nå er det plutselig motsatt. Det norske folk har ikke sett mørkere på framtiden for landets økonomi siden tidlig 1990 tallet. Utfordringene er store.

Kloke penger 2.0

Tittelen på årets konferanse er Kloke penger 2.0. Vi har som mål at Finansnæringens dag skal fungere som en katalysator for innovasjon, omstilling og vekst. Finansministeren, næringsministeren og framtredende representanter for finansnæringen, næringslivet og sentrale organisasjoner vil bidra med innlegg og debatt. Sentrale spørsmål som vi vil ta opp er:

 • Hvordan kloke penger kan bidra til å skape vekst og omstilling i næringslivet vi skal leve av i framtiden
 • Finansielle forutsetninger for, og konsekvenser av det grønne skiftet
 • Rammebetingelser, digitalisering, kundeadferd og tillit – hvordan påvirkes finansnæringens muligheter til å ivareta sin rolle? 

Program

Kl 08.00
Kaffe og registrering

Kl. 09.00 
Velkommen

Kl. 09.10
Kloke penger 2.0
Siv Jensen, finansminister

Kl. 09.30
A Bankless Future? 
Davide Taliente, Partner and Head of Europe, Oliver Wyman

Kl. 09.50
”Hard talk”
Bård Bjerkholt, Dagens Næringsliv intervjuer adm. direktør Idar Kreutzer, Finans Norge

Kl. 10.10 
Pause

Kl. 10.35 
Tid for omstilling
Finn Haugan, konsernsjef SpareBank1 SMN og styreleder Finans Norge

Kl. 10.50 
Omstillingsåret 2016 
Tore Ulstein, president NHO

Kl. 11.00 
Bankane si rolle for næringsutvikling og innovasjon
Arvid Andenæs, adm. direktør Sparebanken Sogn og Fjordane 

Kl. 11.15 
Morgendagens næringsliv
Monica Mæland, næringsminister

Kl. 11.30 
Debatt

 • Tore Ulstein, president NHO
 • Dag Mejdell, konsernsjef Posten og styreleder Hydro 
 • Olaug Svarva, adm. direktør Folketrygdfondet
 • Rune Bjerke, konsernsjef DNB

Kl. 12.00 
Lunsj

Kl. 13.00 
Musikalsk innslag
Jo Nesbø

Kl. 13.05 
Et rykk for grønn konkurransekraft 
Connie Hedegaard, medlem av ekspertutvalg for grønn konkurransekraft 

Kl. 13.20 
Bedriftscase grønn konkurransekraft – speedpresentasjoner

Kl. 13.55 
Finansnæringens respons på utfordringene

 • Jan Erik Saugestad, adm. direktør Storebrand Asset Management
 • Sverre Thornes, konsernsjef KLP
 • Harald Serck-Hanssen, konserndirektør storkunder og internasjonal DNB

Kl. 14.10 
Vi lever av tillit
Idar Kreutzer, adm. direktør Finans Norge

Kl. 14.20 
Etikk i finansnæringen
Henrik Syse, filosof, institutt for fredsforskning

Kl. 14.35 
Debatt – to scener 

Scene 1:

 • Finn Haugan
 • Pål Adrian Hellman, forbundsleder Finansforbundet
 • Gry Nergård, forbrukerombud

Scene 2:

 • Henrik Syse
 • Marte Gerhardsen, daglig leder tankesmien Agenda
 • Ole Christian Kvarme, biskop i Oslo

Kl. 14.55 
Musikalsk avslutning
Jo Nesbø

Kl. 15.00 
Slutt 

Ordstyrere
Jo Nesbø og Siri Lill Mannes

#klokepenger