Hva betyr den nye åpenhetsloven for sparebanker og sparebankstiftelser?

Gå til hovedinnhold

Hva betyr den nye åpenhetsloven for sparebanker og sparebankstiftelser?

20. januar 2022 - Webinar - Hva betyr den nye åpenhetsloven for sparebanker og sparebankstiftelser?

Hva betyr den nye åpenhetsloven for sparebanker og sparebankstiftelser?

Tid
20. januar 2022, 09:00 - 10:00
Sted
Digitalt
Påmelding

Hva betyr den nye åpenhetsloven for sparebanker og sparebankstiftelser?

Tidligere i år vedtok Stortinget åpenhetsloven som trer i kraft 1.juli 2022. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven stiller nye krav til selskapene, og det skal blant annet gjennomføres særskilte aktsomhetsvurderinger med tillegg av rapportering av forhold som ikke har blitt rapportert på tilsvarende måte før. Det er viktig å kjenne til den nye loven for både sparebankene og sparebankstiftelsene.

Sammen med advokatfirmaet Selmer inviterer vi våre medlemmer til et webinar der vi foretar en gjennomgang av åpenhetsloven med tilhørende konsekvenser for sparebanksektoren. Det blir også anledning til å stille spørsmål til rådgiverne som del av webinaret.