Sparebankbladet

Sparebankbladet utgis av Sparebankforeningen i Norge, interesseorganisasjon for landets sparebanker og sparebankstiftelser. Bladet distribueres som digitalt magasin på adressen sparebankbladet.no.

Sparebankbladet. logo.

Sparebankbladet skal i sin virksomhet avspeile aktiviteten og utviklingen innen sparebanknæringen, og bidra til å fremme sparebankenes interesser i forhold til resten av samfunnet. Sparebankbladet har kommet kontinuerlig ut side første utgave i februar 1918.

Sparebankbladet er et gratis tidskrift. Det innebærer at alle kan lese bladet på sparebankbladet.no

Ansv. redaktør: Ragnar Falck

Telefon: 23 28 42 16
Mob.: 95 77 12 27
Adresse:
Hansteensgt. 2
Postboks 2521 Solli
0202 Oslo

Annonser i Sparebankbladet

For bestilling av annonser:
Flisa Trykkeri Mia Vestergården Berg
Telefon: 62 95 50 60
Fax: 62 95 50 61
Adresse:
Kaffegata 84
2270 Flisa

Utgivelsesplan 2017

Nr 1 - 15. februar
Nr 2 - 19. april
Nr 3 - 15. juni
Nr 4 - 13. september
Nr 5 - 26. oktober
Nr 6 - 13. desember